قوانین وب سایت :

ثبت نام صرفا از مالکین حقیقی و حقوقی خودروهای کشنده فرسوده  انجام می پذیرد .

اسقاط حداقل یک دستگاه خودرو کشنده فرسوده با ظرفیت معادل خودروی جایگزین توسط مالک و عمر بالای 22 سال که دارای حداقل  3 دوره معاینه فنی معتبر و متوالی باشد .

ثبت اطلاعات خودرو فرسوده و مالک در سامانه nonafar.ir  و ارائه کد رهگیری .

مهم : انجام ثبت نام نهایی صرفا با تایید کلیه اسناد و مدارک از سوی سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای می باشد .