متقاضی محترم :

ارائه کد نونافر جهت پیش ثبت نام در این مرحله الزامی بوده و می بایست حتما به نام متقاضی صادر شده باشد .

● خودرو شما می بایست حتما سه دوره معاینه فنی فعال طی یک سال گذشته داشته باشد .

● در صورت وارد کردن اطلاعات اشتباه در هر فیلد، پیش ثبت نام باطل خواهد شد .

● ثبت نام نهایی صرفا پس از تایید کلیه مدارک متقاصی توسط راه داری انجام خواهد پذیرفت .